img_2345

Tao 55. Klan i cykl ofiarniczy

Wybitny antropolog kanadyjski Rene Girard opisywał ciąg ofiarniczy jako system nieustannej rotacji pomiędzy sprawcą i ofiarą. Uważał, że przemoc jest nie tylko czynnikiem kulturotwórczym (głównym mechanizmem kulturotwórczym) lecz również naśladowanie przemocy (mimetyzm) tworzy wzorce społeczne realizowane nieświadomie przez zbiorowość. Fantazmat, czyli zbiorowa imaginacja pcha społeczności z jednej strony do zachowań ofiarniczych, z drugiej zaś każe […]

img_4215

Tao 54. Sadomasochizm polski

Profesor Maria Janion w swoim liście na otwarcie Kongresu Kultury AD. 2016 pisze: Nie mam wątpliwości, że trwała nasza niezdolność do modernizacji ma źródło w sferze fantazmatycznej, w kulturze przywiązania zbiorowej nieświadomości do bólu, którego źródeł dotykamy z największym trudem, po omacku. Naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi sam sobie je zadawać. Sadomasochizm […]

img_0012

Tao 53. Wojna karnawału z postem

Rozważania o polskim tle kulturowym, o nieświadomości zbiorowej, z którą chcąc nie chcąc, wcześniej czy później musi się zetknąć każdy nauczyciel, coach, mentor lub tutor, terapeuta czy menadżer – dopełnić należy jeszcze dwoma aspektami, zanim przejdziemy do pytania: jak sobie z tym radzić? Owe dwa aspekty towarzyszące każdej niemal debacie publicznej, aktywizujące się przy wpisach […]

ludowa

Tao 52. Kontrsugestywność i nieetyczny familiaryzm

Kontrsugestywność (Covey) i nieetyczny familiaryzm (Fukuyama) stanowią kolejne dwa zjawiska wraz transpasywnością, których doświadczamy zarówno jako pracownicy i menedżerowie, uczniowie i nauczyciele, sfrustrowani wyrobnicy Mordoru (warszawska dzielnica biurowców na Mokotowie) jak i twórcy mordorowej korpoświadomości. Nieświadomość zbiorowa przesycona jest w naszym kraju archetypami zadanej nam klęski i wyzysku, wciąż toczonej rozmowy między panem, wójtem i […]

transpasywość i cień

Tao 51. Transpasywność polska w cieniu

Transpasywność ma również swoją mroczną stronę. Jeśli przyjmując rolę biernego widza, kibica cudzego sukcesu ów świadek może pośrednio wzmacniać swoje ego, to również w sytuacji linczu, gwałtu, terroru może odreagować agresję a jednocześnie nie-być uczestnikiem. W jednym i w drugim przypadku chodzi o odpowiedzialność. W pierwszym – wysiłki czynione są po stronie celebryty, idola, zespołu […]

tao-50-polskie-realia-transpasywnosc

Tao 50. Polskie realia. Transpasywność

Transpasywność jako zjawisko arcypolskie. W dość powszechnym modelu osobowości spotykamy dwa dualistyczne aspekty – ego (związane z pojęciem Ja) oraz cień jungowski. Ów drugi aspekt Eckhart Tolle nazwie ciałem bolesnym (pain-body). W tym klasycznym modelu ego stanowi oś jaźni wokół, której grupują się cechy osobowości (typy charakteru) zaś ciało bolesne reprezentuje wyparte, stłumione i odszczepione od […]

polskie mury

Tao 49. Polskie realia

Uprawiając w Polsce coaching, mentoring, tutoring, terapię czy też każdą inną formą współdziałania z ludźmi nie wyłączając zarządzania w obrębie organizacji (od instytucji biznesowej po fundację, uczelnię czy szkołę) należy się liczyć z kilkoma zjawiskami, które przesycają nieświadomość zbiorową (przestrzeń imaginarium zbiorowego). Oznacza to, że wcześniej czy później, któreś ze zjawisk lub cały ich konglomerat […]

samoobserwacja

Tao 48. Duchowość

Niektóre współczesne prądy duchowe obrały sobie za cel jeden aspekt lub wręcz jedną metodę, która reprezentuje aspekt duchowy. I tak np. mindfullnes zajmuje się uważnością i medytacją, ruchy wegańskie i wegeteriańskie zdrowym żywieniem, ekologicznym życiem i przede wszystkim ochroną zwierząt, podejście ericksonowskie hipnozą, proces work ujawnianiem ukrytych procesów psychologicznych. Modele te koncertując się na jednym […]

religie i duchowość

Tao 47. Religijność, duchowość oraz inne zjawiska transpersonalne

Odpowiedź najbardziej agnostyczna, egzystencjalna i jednocześnie umocowana w racjonalizmie naukowym mówi, że dusza jest próbą interpretacji rzeczywistości, dzięki której jednostka nabiera wiary w sens własnego życia. Instynkt przetrwania i reprodukcji mógłby okazać się za słabym imperatywem do przeżycia, dlatego gatunek ludzki namnaża się w przekonaniu, że jest w tym większy sens, niż dobór naturalny i […]

samoświadomość

Tao 46. Trickster oraz inne zjawiska transpersonalne (15)

Co jednak świadczy o dominacji gatunkowej? W sensie biologicznym dominuje ten gatunek, który zapewni sobie najliczniejszą replikację genetyczną. Szczurów i karaluchów jest znacznie więcej niż ludzi. Stada krów, świń i kur liczą dziesiątki miliardów jednak ich życie jest gehenną. Ewolucja w pewnym sensie przegrała z ekspansywnością człowieka, który mnoży stada zwierząt oraz plony roślin wyłącznie […]

samotność

Tao 45. Trickster oraz inne zjawiska transpersonalne (14)

Gatunek ludzki, który obecnie zdominował planetę, zwany nieco na wyrost homo sapiens, wyewoluował spośród innych, licznych gatunków ludzkich i protoludzkich jak neandertalczycy. Istnieją trzy teorie tłumaczące dlaczego nie silniejszy i bardziej odporni neandertalczycy lub równolegle rozwijających się gatunek jak np. homo habilis lub homo javanensis zdominował planetę lecz właśnie homo sapiens. Teoria zastąpienia, teoria eksterminacji […]

poprzez osobę

Tao 44. Trickster oraz inne zjawiska transpersonalne (13)

Transpersonalność oznacza zatem: poprzez osobę, ponad granice ludzkich możliwości, ponad zredukowane do racjonalnego paradygmatu postrzeganego świata, poprzez wiele osób połączonych logosem, za pośrednictwem ducha, poprzez działanie pneumy, która przenika całą materię, czyli również wszystkie osoby.