Mentoring

Od wniosku do wyniku

Czym jest mentoring? Od wniosku do wyniku

Od wniosku do wyniku

Najprostsza definicja mentoringu określa tę dyscyplinę jako uczenie, inspirowanie i zarządzenia procesem edukacji drugiej osoby mające na celu zwiększenie jej kompetencji i praktycznych umiejętność w sposób możliwy do zweryfikowania jako wyraźny postęp.

Proces ten zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. To krok pierwszy.

Następnym krokiem jest ustalenie jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Oczekiwanie te w warunkach biznesowych dane są z góry i często określone wynikami mierzonymi w postaci matematycznej jak: procent wzrostu, ilość wyeliminowanych awarii, zgodność parametrów z normami, spadek błędów, szybkość działania itd. Podobnie jednak jest w innych dyscyplinach jak choćby w sporcie, gdzie albo kryteria ustalane są przez odpowiednie federacje lub agencje (np.bilard) albo wyznacza je poprzedni wynik, na przykład ilość strzelonych bramek (piłka nożna) lub szybkość pokonania dystansu (bieg sprinterski) lub też pierwszeństwo (wyścig kolarski).

Wreszcie trzecim krokiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą mentee od analizy sytuacji wyjściowej do wyznaczonego rezultatu.

Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków oraz wyników cząstkowych, które są wykorzystywane przez mentee w drodze do określonego na początku rezultatu, zwycięstwa lub konkretnego wyniku określonego czytelnymi, możliwymi do porównywania wynikami.

Oceń artykuł

Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.