Mentoring

Wybór: coaching czy mentoring

Czym jest mentoring? Wybór: mentoring czy coaching

Wybór: mentoring czy coaching

Podejście funkcjonalne

Oprócz podejścia branżowego dobrym kryterium wyboru metody (coaching czy mentoring) jest kierowanie się czynnikami funkcjonalnymi. Możemy podzielić je na kilka grup funkcjonalnych i rozstrzygnąć w zależności od spodziewanych funkcji, które z nich mają być zrealizowane przy pomocy jakich działań edukacyjnych. Jak łatwo się do myśli nie zawsze i nie wszystkie funkcje mogą być realizowane w każdy z obranych sposobów edukacji.

Funkcje związane z zadaniami klienta (mentee lub coachee)

Co klient robi lub ma zacząć robić? Jakie zadania ma spełniać, realizować? Czy są one bardziej ogólne, rozwojowe, mniej sformalizowane, dotyczące osobistej motywacji? (wówczas coaching)

Czy też zadania są konkretne, nastawione na szczegółowy zakres, sformalizowane i oparte na jasno zwymiarowanych wynikach ? (wówczas mentoring)

Funkcje związane ze spodziewanymi celami i rezultatami

Czy klient może sam, w sposób dowolny kreować oraz zmieniać cele i wynikające z nich efekty ? (wówczas coaching)

Czy też cele i rezultaty są dane z góry, wynikają z reżimu produkcji lub innych czynników proceduralnych i nie mogą być zmieniane przez klienta? (wówczas mentoring)

Funkcje związane ze źródłami motywacji

Czy wyniki, które osiąga klient w danej branży lub dyscyplinie są w znacznej mierze zależne od motywacji wewnętrznej, opartej na osobistych wartościach? Czy nagrodą jest realizacja tychże wartości i potwierdzenie własnej tożsamości (np.jestem dumny z własnych osiągnięć)? (wówczas coaching)

Czy też dominująca jest motywacja zewnętrzna, oparta na jasno sprecyzowanych zadaniach i wynikających z nich nagród zarówno materialnych jak i psychologicznych? Czy nagroda jest dana z zewnątrz (np. ukończenie projektu związane jest z premią)? (wówczas mentoring)

Oceń artykuł

Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.