Tag

mentoring

gałąź

Czym jest mentoring? Procedury i proces

Mentoring i procedury Mentoring oparty jest na wykorzystaniu gotowych procedur wraz ze ściśle określoną metodą trenowania wcześniej nabytych umiejętności. Mentor, jako bardziej doświadczony zawodnik sportowy a teraz trener, pracownik, instruktor lub menedżer przekazuje osobie o mniejszym doświadczeniu (zawodnikowi, pracownikowi, kursantowi itp.) w jaki sposób ma skutecznie działać w danej dyscyplinie. Rezultatem jest uzyskanie wprawy, zdobycie […]

tort

Czym jest mentoring? Od wniosku do wyniku

Od wniosku do wyniku Najprostsza definicja mentoringu określa tę dyscyplinę jako uczenie, inspirowanie i zarządzenia procesem edukacji drugiej osoby mające na celu zwiększenie jej kompetencji i praktycznych umiejętność w sposób możliwy do zweryfikowania jako wyraźny postęp. Proces ten zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. To […]

narzędzia

Czym jest mentoring? Wybór: mentoring czy coaching

Wybór: mentoring czy coaching Podejście funkcjonalne Oprócz podejścia branżowego dobrym kryterium wyboru metody (coaching czy mentoring) jest kierowanie się czynnikami funkcjonalnymi. Możemy podzielić je na kilka grup funkcjonalnych i rozstrzygnąć w zależności od spodziewanych funkcji, które z nich mają być zrealizowane przy pomocy jakich działań edukacyjnych. Jak łatwo się do myśli nie zawsze i nie […]

Ślad

Czym jest mentoring? Mentoring a coaching

Coaching a mentoring Coaching narodził się w sporcie. Coaching i mentoring w obszarze treningowym mają podobne źródło i zbliżone modele postępowania. Nie przez przypadek trenerów sportowych nazywa się coachami. Konkretna dyscyplina sportowa rządzi się regułami, które należy respektować – są to kryteria. Z nich wynikają wskaźniki sukcesu, czyli odpowiedź jak dobrzy jesteśmy w danej dyscyplinie […]

vx beatle

Czym jest mentoring? Trening i wynik

Mentoring jako trening Trenowanie dotyczy każdej dziedziny życia – tak jak można skuteczniej (czyli sprawniej) spakować walizkę przed podróżą – i tym samym zmieścić w niej więcej rzeczy, tak można lepiej sprzedawać dowolne produkty lub usługi – czyli sprzedać ich więcej, z większym zadowoleniem klientów. Można również bezpieczniej jeździć samochodem, sprawniej manewrować przyczepą, bezbłędnie wystawiać […]

lot

Czym jest mentoring? Zasoby

Zasoby Zasobem w mentoringu jest wszystko czym dysponuje mentor i mentee, co może zostać wykorzystane w procesie edukacji a następnie w toku samodzielnej pracy. Będą to elementy otoczenia, w którym działa mentee: poczynając od technologii, maszyn i sprzętu po przez wszystkie czynniki związane ze środowiskiem, w którym działa, aż do wiedzy natury psychologicznej dotyczącej konfliktów czy […]

kompetencje

Czym jest mentoring? Kompetencje

Mentoring, czyli trening kompetencji Wiedza i sukcesja Zadaniem mentoringu jest wyposażenie mentee (klienta) w potrzebną mu wiedzę i kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie. Mentoring w warunkach polskich jest silnie związany z doświadczeniami konkretnej branży. Jednym z podstawowych elementów mentoringu jest przekazanie praktycznej wiedzy przez mentora swojemu mentee, często związanych z pełnioną przez […]

yamaha

Czym jest mentoring? Definicja

U kresu zimy rozpoczynam nowy cykl dotyczący mentoringu jako dyscypliny rozwojowej i edukacyjnej. Przedstawię w kilku artykułach jak rozumiemy to pojęcie w Instytucie Kognitywistyki a więc na skrzyżowaniu różnych dyscyplin naukowych i praktycznych jako ich synergię w działaniu. Zapraszam.  0.0 00

Takie same żołądki

Rycho jest filozofem. Mędrcem, do którego udaję się po największe mentoringowe rady, gdy jestem zagubiony, zmęczony lub zdesperowany. Rycho prowadzi coś w rodzaju warsztatu samochodowego skrzyżowanego ze szrotem oraz sklepem 1001 drobiazgów. Potrzebujesz pół metra rurki miedzianej ¾ cala, proszę bardzo. Poszukujesz blachy ocynkowanej lub stali kwasoodpornej, proszę. U Rycha znajdziesz wszystko, a jak nie […]